บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FaceBook สาขาพัฒนาสังคม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ดาวน์โหลดคำร้องและเอกสารต่างๆ

ข่าวงานการศึกษารุ่น 54

ข่าวงานการศึกษารุ่น 53

ข่าวงานการศึกษารุ่น 52

ข่าวงานการศึกษารุ่น 51

ข่าวงานการศึกษารุ่น 49

Download แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

Download แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาพัฒนาสังคม หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2558

Download ที่นี่
เชิญร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2557
copy of dev u.jpg
รหัสนิสิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 61 (รอบสี่)
รหัสนิสิตใช้ในการกรอกประวัติรายงานตัว สำหรับนิสิตภาคพิเศษ  รุ่น 61 (รอบสี่) ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รุ่น 61 (รอบสี่)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม รุ่น 61 (ภาคพิเศษ รอบสี่) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 และขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษา คลิกที่นี่


รหัสนิสิตภาคพิเศษ (รอบ 3)
 รหัสนิสิตสำหรับใช้ในการกรอกประวัตินิสิตใหม่ ภาคพิเศษ (รอบ 3)  คลิกที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รอบสาม
ตามที่สาขาพัฒนสังคม ได้จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รอบสาม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
รหัสนิสิตเพื่อใช้ในการกรอกประวัติ
คลิ๊กดูรายละเอียด รหัสนิสิตสาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 61 เพื่อใช้ในการกรอกประวัตินิสิตใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 61
คลิกดูรายละเอียด ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ)รุ่นที่ 61 รอบ3
คลิ๊กดูรายละเอียด กำหนดการรายงานตัวและทำบัตรนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตรุ่นที่ 61 (ภาคพิเศษ) รอบสอง

ข่าวสาร/กิจกรรม

สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทรุ่นที่ 55

ปรับขนาดตัวอักษร

Larger FontSmaller Font

ข่าวสาร IT

เชิญชวนบุคลากร มก. ดาวน์โหลด โปรแกรม Antivirus Eset Smart Security

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.