บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FaceBook สาขาพัฒนาสังคม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ดาวน์โหลดคำร้องและเอกสารต่างๆ

ข่าวงานการศึกษารุ่น 54

ข่าวงานการศึกษารุ่น 53

ข่าวงานการศึกษารุ่น 52

ข่าวงานการศึกษารุ่น 51

ข่าวงานการศึกษารุ่น 49

รหัสนิสิตเพื่อใช้ในการกรอกประวัติ
คลิ๊กดูรายละเอียด รหัสนิสิตสาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 61 เพื่อใช้ในการกรอกประวัตินิสิตใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 61
คลิกดูรายละเอียด ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ)รุ่นที่ 61 รอบ2
คลิกดูรายละเอียด ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รุ่น 61 รอบที่ 2

กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2556

กำหนดการสอบ สาขาพัฒนาสังคม ประจำปี 2555
  • การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย สอบประมวลความรู้ และส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 และภาคฤดูร้อน 2556 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Facebook สาขาพัฒนาสังคม
สาขาพัฒนาสังคม ได้เปิด Facebook เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสาขากับนิสิตและศิษย์เก่าทุกท่าน ขอเชิญชาว SD เพิ่มสาขาพัฒนาสังคม เป็นเพื่อนได้ที่นี่ http://www.facebook.com/profile.php?id=100001400930547

ข่าวสาร/กิจกรรม

สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทรุ่นที่ 55

ปรับขนาดตัวอักษร

Larger FontSmaller Font

ข่าวสาร IT

เชิญชวนบุคลากร มก. ดาวน์โหลด โปรแกรม Antivirus Eset Smart Security

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.