ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ (รุ่นที่ 63) ดูรายละเอียด   Details...

สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 65 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบสอง ดูรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เอกสารแนบ   Details...

  Details...

--= NFSP =--

สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 65 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดและใบรับสมัครได้ใน รายละเอียดและใบสมัคร   Details...

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FaceBook สาขาพัฒนาสังคม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ดาวน์โหลดคำร้องและเอกสารต่างๆ

ข่าวงานการศึกษารุ่น 54

ข่าวงานการศึกษารุ่น 53

ข่าวงานการศึกษารุ่น 52

ข่าวงานการศึกษารุ่น 51

ข่าวงานการศึกษารุ่น 49

สาขาพัฒนาสังคม แจังวันหยุดทำการเดือนเมษายน
สาขาพัฒนาสังคม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งวันหยุดทำการ และงดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 

2. วันพุธที่ 26 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สาขาพัฒนาสังคม อาคารบรรเจิด คติการ ทุกวันทำการ (วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.


เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รอบสอง ปีการศึกษา 2560
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 67 รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560 
 
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม 2560 
ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ สาขาพัฒนาสังคม อาคารบรรเจิด คติการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
 02-942-7550 ต่อ 11, 12,14, 15 

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

ใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 67
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 67 

ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศรายชือเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 
 
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2560 
ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ สาขาพัฒนาสังคม อาคารบรรเจิด คติการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
 02-942-7550 ต่อ 11, 12,14, 15 

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

ใบสมัครขอแจ้งรหัสประจำตัวนิสิตฯ รุ่นที่65 รอบสองและรอบขยาย
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอแจ้งรายชื่อและรหัสประจำตัวนิสิต หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 65 รอบสองและรอบขยาย

รายละเอียด กรุณาดูใน 
เอกสารแนบ

หมายเหตุ  ขอให้นิสิตเข้าระบบเพื่อกรอกประวัติออนไลน์ ได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป นิสิตท่านใดมีปัญหาในการกรอกข้อมูลออนไลน์ ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาพัฒนาสังคม 025613125 ต่อ 14 หรือ 15 081-9397629 
ขอแจ้งกำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวของนิสิตใหม่ รุ่นที่ 65 รอบสองและรอบขยาย
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 65 รอบสองและรอบขยายใหม่ ดังนี้

กำหนดการรายงานตัว ที่สาขาพัฒนาสังคม ของนิสิตฯ รุ่นที่ 65 รอบขยาย ตั้งแต่ประกาศผลสอบคัดเลือก จนถึง วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2559  ห้องบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (สาขาพัฒนาสังคม) 

กำหนดการรายงานตัวและทำบัตรประจำตัวนิสิต ที่ตึกบัณฑิตวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ค.2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ขั้นตอนการรายงานตัว และ เอกสารประกอบการรายงานตัว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)รุ่น 65 รอบขยาย
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 65 รอบขยาย

ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดการรายงานตัวได้ใน
เอกสารแนบ


การรายงานตัวของนิสิตภาคพิเศษ รุ่นที่ 65 รอบสอง
สาขาพัฒนสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแจ้งรายละเอียดการรายงานตัว ณ บัณฑิตวิทยาลัย ของนิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 65 รอบสอง ได้ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ขอให้นิสิตที่จะมารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าว ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัว ในเอกสารแนบ

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานการศึกษา สาขาพัฒนาสังคม
02-561-3125, 02-942-7550, 081-9397629


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)รุ่น 65 รอบขยาย
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 65 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบขยาย ดูรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 
เอกสารแนบ
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 14 จาก 15

ข่าวสาร/กิจกรรม

สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทรุ่นที่ 55

ปรับขนาดตัวอักษร

Larger FontSmaller Font

ข่าวสาร IT

เชิญชวนบุคลากร มก. ดาวน์โหลด โปรแกรม Antivirus Eset Smart Security

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.